13 юни 2015 г.

Архитектурен комплекс Дамасцена, с. СкобелевоЯзовир Копринка

село Турия
6 юни 2015 г.

Паркът на танцуващите мечки, Белица