24 април 2014 г.

Къкринско ханче
ж

жВодопад Скока, с. Калейца


Архитектурен комплекс с. Дълбок долИнтересът ни към това място беше провокиран от сайта на архитектурния комплекс: http://dalbokdol.com
За съжаление реалността беше такава, каквато виждате от нашите снимки - пълна разруха.
Ако имате намерение да посетите село Дълбок дол е хубаво да имате предвид, че хотелският комплекс вече изобщо не съществува като такъв...